రోగనిరోధక శక్తి అంటే ఏమిటి?

Aaచాలా సరళమైన మాటలలో, వ్యాధికి కారణమయ్యే హానికరమైన సూక్ష్మక్రిములను కణాలలోకి అనుమతించని శరీర సామర్థ్యాన్ని రోగనిరోధక శక్తి అంటారు. రోగనిరోధక శక్తి రకాలు? ఇది ప్రధానంగా రెండు రకాలు:1. పుట్టుకతో వచ్చే రోగనిరోధక శక్తి2. పొందిన రోగనిరోధక శక్తి పుట్టినప్పటి నుండి ఏదైనా జీవిలో పుట్టుకతో వచ్చే రోగనిరోధక శక్తి ఉంటుంది, అయితే పుట్టిన తరువాత పొందిన రోగనిరోధక శక్తి సాధించబడుతుంది. పుట్టుకతో వచ్చే రోగనిరోధక శక్తి పనిచేయని సందర్భంలో, పొందిన రోగనిరోధక శక్తి దాని పనిని […]