‘వీడు గోల్డ్‌ ఎహే’ అంటున్న సునీల్

‘వీడు గోల్డ్‌ ఎహే’ అంటున్న సునీల్ ‘పూలరంగడు’, ‘మర్యాద రామన్న’లాంటి విభిన్నమైన పేర్లతో అలరించిన సునీల్‌ త్వరలో ‘వీడు గోల్డ్‌ ఎహే’ అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. వీరు పోట్ల దర్శకత్వం