పూరీ జగన్నాథుని ఆలయంలో అంతుచిక్కని రహస్యాలివే

మన దేశంలోని హిందూ ఆలయాల్లో ఎన్నో అంతుచిక్కని రహస్యాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని అనేక ఆలయాలలో ఇలాంటి రహస్యాలను మనం గమనిస్తూ ఉంటాము.