తెలుగు సినీ పరిశ్రమల్లో సత్తా చాటుతున్న భామలు మలయాళీ కుట్టీలు

తెలుగు సినీ పరిశ్రమల్లో ఓ రేంజిలో సత్తా చాటుతున్న భామలు మలయాళీ కుట్టీలు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమల్లో ముంబై భామల తర్వాత ఎక్కువ మంది హీరోయిన్లు వచ్చింది కేరళ నుండే.