ప్రీతిజింతా తెలుగు సినీ ప్రస్థానం మరియు గేలరీ

జయంత్ సి పరాన్జీ దర్శకత్వంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ నిర్మించిన ప్రేమంటే అంటే ఇదేరా చిత్రం ద్వారా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టింది.