దుమ్ములేపెసిన బాలయ్య బెంబేలెత్తిపోయిన గీతా మాధురి

దుమ్ములేపెసిన బాలయ్య బెంబేలెత్తిపోయిన గీతా మాధురి లేపాక్షి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆయన శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గెటప్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఆకట్టుకున్న బాలయ్య