గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్’ ను స్వీకరించిన హీరోయిన్ భూమికా చావ్లా

రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ గారు ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఒక యజ్ఞంలా ముందుకు సాగుతుంది.