వీసా లేకున్నా ఏ ఏ దేశాలకు వెళ్ళొచ్చు ??

భారతీయులను వీసా లేకుండా తమ దేశంలోకి రానిచ్చేందుకు 59 దేశాలు అంగీకరించాయి. వీసా అవసరం లేకుండా కొన్ని దేశాలు, అక్కడకు వెళ్లాక వీసా ఇచ్చేలా మరికొన్ని దేశాలు భారతీయులను తమ దేశంలోకి రానిస్తున్నాయి. కొన్ని దేశాలు పాస్‌పోర్ట్, మరి కొన్ని దేశాలు ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు ఉంటే చాలంటున్నాయి. ఇది పర్యాటకంగా ఆయా దేశాలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండటమే కాకుండా భారత్‌తో స్నేహం కూడా పెరుగుతోంది. మరి ఆ 59 దేశాలేవో ఓ లుక్కేయండి… వీలుంటే ఏ విహారయాత్రకో ప్లాన్ చేసుకోండి..

1Bhutan – No Visa
2Dominica – No Visa
3El Salvador – No Visa
4Eucador – No Visa
5Fiji – No Visa
6Grenada – No Visa
7Haiti – No Visa
8Hong Kong – No Visa
9Jamaica – No Visa
10Macau– No Visa
11Mauritius – No Visa
12Micronesia – No Visa
13Montserrat – No Visa
14Nepal – No Visa
15Saint Kitts and Nevis – No Visa
16Saint Vincent and the Grenadines – No Visa
17South Korea – No Visa
18Sri Lanka – No Visa but special permit required
19Svalbard – No Visa
20Trinidad and Tobago – No Visa
21Turks & Caicos Islands – No Visa
22Vanuatu – No Visa
23Bahrain – eVisa
24Bolivia – Visa on Arrival
25Cambodia – Visa on Arrival
26Cape Verde – Visa on Arrival
27Comoros -Visa on Arrival
28Cote d’Ivoire – eVisa
29Cote d’Ivoire – eVisa
30Djibouti – Visa on Arrival
31Djibouti – Visa on Arrival
32Ethiopia – Visa on Arrival
33Gabon – eVisa
34Georgia – eVisa
35Guinea-Bissau – Visa on Arrival
36Guyana – Visa on Arrival
37Indonesia – Visa on Arrival
38Jordan – Visa on Arrival
39Kenya – eVisa
40Laos – Visa on Arrival
41Madagascar – Visa on Arrival
42Maldives – Visa on Arrival
43Mauritania – Visa on Arrival
44Moldova – eVisa
45Myanmar – eVisa
46Palau – Visa on Arrival
47Rwanda – eVisa
48Saint Lucia – Visa on Arrival
49Samoa – Permit on Arrival
50São Tomé and Príncipe – eVisa
51Senegal – Visa on Arrival
52Seychelles – Visa on Arrival
53Somalia – Visa on Arrival
54Tanzania – Visa on Arrival
55Thailand – Visa on Arrival
56Togo – Visa on Arrival
57Uganda – Visa on Arrival
58Zambia – eVisa
59Zimbabwe – eVisa