జంతువులు – విశ్వాసం గల జంతువులు

పూర్వం విద్యార్థులు పర్ణశాలలో, ఆశ్రమాలలో విద్యార్జన చేసేవారు. ఆ రోజులలో క్రూర మృగాలు విరివిగా ఉండేవి. గురువులు, శిష్యులను తోడ్కొని అరణ్యాలలోకి వెళ్లి జంతువులు వాటి అలవాట్లు గురించి తెలియజేసేవారు. ఒక్కొసారి అందరిని ఎత్తయిన వృక్షాలను ఎక్కమనెవారు తర్వాత చూస్తే అటువైపు పులులు, సింహాలు గుంపుగా వెళుతూ ఉండేవి.

భాష– భావము

భాష-భావం విడదీయలేనివి. భాషకి భావం తోడైన కవితలు, కావ్యాలు సజీవం, భావము లేక భాష ఒక్కటే ఉన్న కావ్యం నిర్జీవం. తీయ్యని, కమ్మని వాక్యాలలో జీవం నింపును భావాలు, భాష, భావం జోడు కూడిన నవరస కవితలు విలసిల్లును, అన్నారు కవులు.

దేవలోకం నుండి భూలోకానికి వచ్చిన ఆయుర్వేదం…

ఆయుర్వేదం చాలా ప్రాచీన మైనది. భారత దేశంలో అతి పురాతనకాలం నుండి వాడుకలో ఉన్న వైద్యం. మానసిక, శారీరక, ఆరోగ్యాలు రెండూ సరిగా ఉండటమే నిజమైన సంపూర్ణ ఆరోగ్యస్థితి అని ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆధునిక వైద్యం వచ్చిన తరువాత ఇది కొంచం వెనకబడినా ప్రస్తుతకాలంలో తిరిగి ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ ఆయుర్వేద వైద్య ప్రక్రియలు ఆధునిక వైద్యానికి లొంగని కొన్ని రకాలైన దీర్ఘకాలిక, మొండి వ్యాధుల్ని సైతం నయం చేస్తాయని చెబుతారు. కృతయుగంలో దేవతలు […]

స్వతంత్ర భారతమా? ఖండిత భారతమా?

వేద కాలం నుండి లక్షలాది సంవత్సరాలుగా మన మాతృభూమి అయిన భారతదేశం యొక్క భవ్యమైన స్వరూపం ఇది బృహస్పతి ఆగమ శాస్త్రంలోను విష్ణుపురాణంలోను కాళిదాసు, ఆచార్య చాణుక్యుని రచనలలోనూ మన దేశపు ఎల్లలు గురించి స్పష్టంగా వర్ణించబడి ఉంది. ఇస్లాం మతం పుట్టిన తర్వాత ముస్లిం దురాక్రమణ కారులు తాము ఆక్రమించిన ప్రతిచోట ప్రజల సంస్కృతిని, దేవాలయాలను ఇతర శ్రద్దా కేంద్రాలను నాశనం చేసి ప్రజలందరినీ బలవంతంగా ముస్లింలుగా మార్చారు. ఆవిధంగా ముస్లింల ఆధిపత్యంతో క్రీ.శ. 1709 […]