గుడివెనుక భాగాన్ని ఎందుకు మొక్కుతారో తెలుసా?

గుడికి వెళ్లిన భక్తులు చాలామంది గుడివెనకున్న భాగాన్ని సైతం మొక్కుతుంటారు. ఇలా ఒక్క దేవాలయంలోనే కాదు.. ప్రతిఒక్క ఆలయంలోనూ భక్తులందరూ ఆచరిస్తారు. అయితే.. ఇలా చేయడం వెనుకగల కారణాలు చాలామందికి తెలిసి వుండదు. ఏదో ప్రాచీనకాలం నుంచి అలా నడుస్తూ వస్తోంది కాబట్టి.. ఆచారం కొద్దీ అలా ఆచరించి వెళ్లిపోతారు. ఇంకొందిమంది.. మంచి జరుగుతుందని అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తారు. అంతే తప్ప.. దానివెనకున్న రహస్యం మాత్రం తెలియదు. అలా మొక్కడం వెనుక ఓ బలమైన కారణం వుందని జ్యోతిష్యులు […]

Sri Malakonda Lakshmi Narasimha Swamy Temple, Malakonda

తెలుగు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి This Temple Open Only on Saturdays    History:- Dashan and Pujas :- Sri Malakonda Lakshmi Narasimha Swamy Temple, Malakonda is opening for Dashan and Pujas on Saturday Only 1. Sarva Darsanam is Free 2. Ashtotharanam Archana 3. Sahasra Nama Archana 4. Kunkuma Archana Transportation:- Road: It is near to Kandukur(37km). […]

Trikoteswara Swamy Vari Devasthanam kotappakonda

History:-The temple was in existence even before 1172 A.D. Among several kings who ruled the place Sri Krishna Deva Raya gifted large chunks of lands for the maintenance of the temple. The Zamindars of Narsaraopet Chilakuripet, Amaravathi and several others, have donated liberally for the development of the temple. The height of the Kotappa Konda […]