పూరీ జగన్నాథ్ పరిచయం చేసిన టాప్ హీరోయిన్స్

దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్‌ తన సినిమాలతో పరిచయం చేసిన హీరోయిన్స్ తమ కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చకున్నారు. ఇప్పుడు పూరీ జగన్నాథ్‌ పరిచయం చేసిన టాప్ హీరోయిన్స్ జాబితా మీ కోసం.