ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం బొగ్గులకొండ (Boggulakonda Kukatlapalli)

ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం బొగ్గులకొండ

Sri Prasannajaneya swamy vari devasthanam
Place: Boggulakonda (Kukatlapalli)
Mandal: Ballikurava
District : Prakasam

Gallery:-

boggulakonda (1) boggulakonda (2) boggulakonda (3) boggulakonda (6) boggulakonda (7) boggulakonda (8) boggulakonda (9)