అమరావతి క్షేత్ర వైభవం

పంచారామ క్షేత్రాలలో  ప్రధానమైనది, దేవతల రాజైన దేవేంద్రునిచే ప్రతిష్ఠించబడినది అమరారామం, నేటి అమరావతి. ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు శ్రీ బాలచాముండేశ్వరీ సమేత అమరేశ్వర స్వామిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.  అమరేశ్వరాలయము పవిత్ర కృష్ణానదీ తీరాన మూడు ప్రాకారములతో నిర్మించబడినది.   Gallery :-