ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘన కొత్త పెనాల్టీ పూర్తి లిస్ట్

ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘన, కొత్త పెనాల్టీ పూర్తి లిస్ట్ ట్రాఫిక్ కొత్త పెనాల్టీలు… మోటార్ వెహికిల్స్ చట్టం సవరణల అనంతరం కొత్త పెనాల్టీలు ఇలా ఉంటాయి…